sparks-1405851_1920

Držíme ceny

Rok 2021 se nese v duchu raketového růstu cen komodit a železné rudy.

Po téměř dvou letech poklesu ceny oceli v posledních měsících prudce vzrostly. Podíváme-li se na index cen oceli, zjistíme, že cenová úroveň je v lednu 2021 o 40 % vyšší, než tomu bylo před rokem. Hlavní důvody lze najít na straně jedné v omezeném růstu produkce a na straně druhé ve zvýšené čínské poptávce. Růst cen oceli je také podpořen zvýšením ceny železné rudy.

Co to ovšem znamená pro český průmysl? Náklady na výrobu dramaticky rostou a většina výrobců je donucena zdražit výrobu vlivem vyšších nákladů na pořízení základních surovin. Na trhu s trezory není situace jiná a vidíme, že většina konkurence již své ceny zvedla.

Metalsafe díky svým skladům ceny drží, ale i přes velkou snahu je nucen ke zdražování rovněž přistoupit.

Proto využijte nabídky doprodeje skladových zásob, od 1.7.2021 jsme i my nuceni přistoupit ke zvýšení cen.

Ceníky zboží pro rok 2021 platné do 30.6. naleznete zde:

Trezory METALSAFE >>>  ZDE
Skříně na zbraně METALSAFE    >>>  ZDE